Om


Om AngstKonTrolden

AngstKonTrolden er et 100% nonprofit og selvstændigt drevet projekt. Et medlemskab hos os er derfor helt gratis og uforpligtende.

Formålet med hjemmesiden

Formålet med hjemmesiden er at skabe et frirum for mennesker berørt af angst. Et sted hvor man kan mødes på tværs af diagnoser uden at blive mødt af fordomme og stigmatisering. Et sted hvor man kan mødes i øjenhøjde, og hvor hver enkel bruger har mulighed for at engagere sig i sit helt eget tempo.

Hvem henvender siden sig til ?

Alle er naturligvis velkomne og kan have gavn af siden, men vi henvender
os først og fremmest til angstramte og deres pårørende.

Tanken bag

AngstKonTrolden udspringer af en efterhånden gammel vision om at forene
angstramte i et samlet online socialt fællesskab. Vi kender sikkert alle til det essentielle i at have noget sammenligneligt at kunne spejle os i, og det at have ligestillede at kunne dele tanker, følelser og hverdagssituationer med. Det har under hele processen været vigtigt at skabe et online netværk, hvor alle med angst kan blive mødt med gensidig respekt og forståelse.

Anonymitet

Det at dele ud af sig selv, kan for manges vedkommende være forbundet med stor skepsis. Derfor er AngstKonTrolden da også et lukket netværk, hvor udelukkende registrerede medlemmer har adgang, og hvor udelukkende de oplysninger DU vælger at dele, bliver delt.

Personen bag

AngstKonTrolden er stiftet af mig, en person med svær social-angst.

Afslutningsvis

Har du spørgsmål, så kan vi til hver en tid kontaktes her: